Hướng dẫn về quản lý rủi ro mệt mỏi trong dịch vụ điều hành bay

Hướng dẫn về quản lý rủi ro mệt mỏi trong dịch vụ điều hành bay

13:44 - 03/07/2023

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Quyết định về Hướng dẫn quản lý mệt mỏi trong dịch vụ Điều hành bay.

Cục Hàng không : Có 25 vụ việc uy hiếp an toàn bay trong tháng Năm
Bộ Giao thông Nhật Bản kiểm tra đột xuất văn phòng của Japan Airlines
Vietnam Airlines khai thác lại đường bay nối Hà Nội - Thành Đô
Gần 850.000 du khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong tháng 4
Kêu gọi tuân thủ quy định thắt dây an toàn sau sự cố của Singapore Airline

Theo đó, Hướng dẫn này cung cấp thông tin, chính sách, hướng dẫn chi tiết về quản lý rủi ro mệt mỏi trong dịch vụ điều hành bay, việc xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý rủi ro mệt mỏi cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu.

Hệ thống quản lý rủi ro mệt mỏi (FRMS) phù hợp với các quy định của Việt Nam, các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của ICAO; tạo mọi điều kiện để kiểm soát viên không lưu có thể làm việc trong môi trường làm việc an toàn bằng cách giảm thiểu các mối nguy hiểm liên quan đến sự mệt mỏi.

Các yêu cầu về FRMS cho kiểm soát viên không lưu được thiết lập dựa trên các nguyên tắc có tính khoa học, kiến thức và kinh nghiệm khai thác nhằm mục đích đảm bảo rằng KSVKL làm việc với mức độ tỉnh táo thích hợp.

(Kíp trực của Kiểm soát viên không lưu).

Tổ chức cung cấp dịch vụ ATS xây dựng lịch trực cho KSVKL phù hợp với dịch vụ được cung cấp và tuân thủ quy định về giới hạn được xây dựng có tính đến sự mệt mỏi mãn tính và mức độ tăng dần, các yếu tố sinh học và loại công việc đang được làm. Những quy định này bao gồm các nội dung về: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành Hàng không; thời gian làm việc tại vị trí và thời gian nghỉ giữa các phiên trực; xây dựng một quy trình phân công trực dự phòng hoặc trực “on-call” sẵn sàng cho các trường hợp bất thường về lực lượng lao động (thiếu hụt lao động vì lý do đột xuất, cần huy động thêm nhân lực, v.v)…

Trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ, hoạt động khai thác bất thường hoặc trường hợp khẩn cấp gây uy hiếp đến tính mạng, an ninh, an toàn hàng không cũng như tài sản, trang thiết bị hàng không, tổ chức cung cấp dịch vụ ATS có quyền huy động người lao động làm việc ngay lập tức mà không bị giới hạn bởi số giờ làm việc, số giờ làm thêm trong ngày.

Trường hợp thay đổi nội dung các quy định giới hạn đã ban hành để xử lý rủi ro phát sinh liên quan, tổ chức cung cấp dịch vụ ATS phải chứng minh rằng mọi rủi ro liên quan đều được quản lý ở mức độ an toàn tương đương hoặc thông qua các yêu cầu về quản lý mệt mỏi, đồng thời phải lưu lại bằng văn bản các nội dung về: lý do thực hiện khác quy định; mức độ sai lệch; ngày và thời gian sai lệch; đánh giá và quản lý rủi ro…

Nội dung chi tiết của Hướng dẫn quản lý mệt mỏi rủi ro trong dịch vụ điều hành bay, xem tại đây./.