Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành

10:44 - 11/03/2023

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bổ sung tuyến đường giao thông nội cảng kết nối với đài VOR-DME, quy mô phù hợp với nhu cầu và quy hoạch bổ sung hệ thống rãnh biên thoát nước dọc hai bên đường cất hạ cánh, hệ thống cống đấu nối từ rãnh biên ra hệ thống thoát nước khu bay.

Bế mạc Hội thao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ XIII năm 2023
THANH NIÊN SKYPEC PHÁT HUY TINH THẦN “ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH” GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Cảng HKQT Nội Bài hưởng ứng giờ trái đất 2023
Đoàn Thanh niên VATM: “Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và “Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Tổng công ty với đoàn viên thanh niên”
Truyền thông chính sách là một nhiệm vụ, một chức năng quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước

Bộ giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp quy định hiện hành;  rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch bảo đảm phù hợp với nội dung quy hoạch được phê duyệt.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển.

Đối với các bước triển khai tiếp theo, Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tính toán xác định các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm tính hợp lý, thực hiện điều chỉnh và xử lý các nội dung theo thẩm quyền, báo cáo Bộ GTVT đối với những nội dung trong trường hợp vượt thẩm quyền (nếu có).

 Theo CAAV