Đề cương tuyên truyền 30 năm thành lập Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (20/4/1993-20/4/2023)

Đề cương tuyên truyền 30 năm thành lập Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (20/4/1993-20/4/2023)

11:14 - 21/12/2022

Những thành tựu đạt được trong 30 năm qua đã và đang tạo nên động lực mới cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nắm bắt vận hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của Ngành Hàng không Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm
Tăng giá trần vé bay: Gỡ khó khăn, bù đắp chi phí hãng hàng không
CANSO ra mắt cổng thông tin đào tạo
Hướng dẫn về quản lý rủi ro mệt mỏi trong dịch vụ điều hành bay
Trải thảm để thu hút nguồn vốn xã hội hóa đầu tư hạ tầng hàng không