Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Cục HKVN

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Cục HKVN

12:06 - 20/02/2023

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

 

Làm sao để chuyến bay đêm không còn ế khách?
Thứ trưởng Bộ GTVT: Du lịch và hàng không phải phối hợp, 'nhảy dây'
Vietjet dùng tàu bay Embraer E190 để mở chặng Côn Đảo
Tây Nguyên sắp có sân bay quốc tế đầu tiên
Thúc tiến độ hoàn thiện Quy hoạch Sân bay Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Đó là một trong những giải pháp mà Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa đưa ra trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Năm 2023, các giải pháp được đặt ra là tiết kiệm chi tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ tân, khánh tiết, chi tổng kết, khởi công, đón nhận danh hiệu, tiếp khách. Tăng cường hình thức họp trực tuyến hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí hội họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu; 

Tiết kiệm chi công tác phí, điện nước, điện thoại, nhiên liệu công tác, văn phòng phẩm và các chi phí khác. Trong đó xem xét, cân nhắc kỹ trong việc cử cán bộ đi công tác (về số lượng người và thời gian đi công tác, kết hợp các đoàn đi công tác); sử dụng tối đa vé giá giảm, giá rẻ nhằm bảo đảm hiệu quả công tác và sử dụng tiết kiệm kinh phí.

Định kỳ thống kê, báo cáo công tác quản lý vật tư làm thẻ, phôi thẻ; phôi giấy chứng nhận, phôi giấy phép hành nghề; hạn chế tối đa việc hỏng hóc, mất phôi thẻ, giấy chứng nhận, phôi giấy phép hành nghề;

Tổ chức triển khai tốt các quy định của Luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

(Ảnh minh họa).

Đưa công tác tổ chức thi cấp giấy phép về lý thuyết bằng hình thức trực tuyến vào nề nếp và cải tiến phương pháp thi thực hành để đánh giá đúng năng lực của nhân viên hàng không; triển khai tốt dịch vụ công trực tuyến.

Hoàn thiện, sửa đổi các quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình mới; công tác điều hành quản lý của đơn vị thực hiện qua Portal Office.

Ngoài ra, cần đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức để thu hút được người có năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giảm khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ và công tác cán bộ.

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP. Trong đó, chú trọng việc thực hiện công khai việc sử dụng NSNN, công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định. Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra các đơn vị mình.

Cục HKVN yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công khai và kết quả giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, công bố công khai đối với đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, thời gian lao động, tài nguyên thiên nhiên và việc xử lý các hành vi vi phạm đó và đưa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  (THTK, CLP) là tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức./.