Chủ tịch VATM tham gia Ban Điều hành CANSO toàn cầu

Chủ tịch VATM tham gia Ban Điều hành CANSO toàn cầu

09:55 - 06/07/2022

Chủ tịch hội đồng thành viên VATM - ông Phạm Việt Dũng được Ban Điều hành Tổ chức dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO) bổ nhiệm vị trí Thành viên lớn (Member at large) của Ban Điều hành CANSO (CANSO Executive Committee). Việc bổ nhiệm này đã được công bố chính thức tại Đại hội thường niên lần thứ 26 của CANSO tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 20 tháng 6 năm 2022.

Bamboo Airways thực hiện chuyến bay Việt Nam – Campuchia đầu tiên
VATM lọt Top 10 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2022
VNA đồng hành bảo vệ và giáo dục con em CBNV trên môi trường Internet
Sân bay Côn Đảo đóng cửa gần 1 năm để nâng cấp
Tỷ lệ cất cánh đúng giờ của toàn ngành đạt 81,8%
Ban Điều hành của CANSO chịu trách nhiệm về toàn diện hoạt động của CANSO, bao gồm việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, phê duyệt ngân sách, xem xét và phê duyệt các chính sách hoạt động của CANSO.

Cơ cấu Ban Điều hành gồm 12 thành viên, trong đó có 5 thành viên là Chủ tịch Ủy Ban Điều hành khu vực của 5 khu vực của CANSO; 5 thành viên lớn là đại diện của các Thành viên đầy đủ (full member) của CANSO được bầu tại Đại hội và 2 thành viên là đại diện các Thành viên liên kết (Associate member) của CANSO được bầu tại Đại hội. Thành viên Ban Điều hành đồng thời là Chủ tịch Ủy Ban Điều hành của khu vực có nhiệm kỳ 1 năm, các thành viên còn lại của Ban Điều hành có nhiệm kỳ 3 năm.

Danh sách 12 thành viên Ban Điều hành CANSO (CANSO Executive Committee)

Theo quy định tại Điều lệ của CANSO, khi một thành viên Ban Điều hành không thể hoàn thành nhiệm kỳ của mình thì Ban Điều hành sẽ lựa chọn để bổ nhiệm một người thay thế cho đến khi diễn ra Đại hội tiếp theo để tổ chức bầu cử theo quy định.

Ngày 1/6/2022, ông  Graeme Sumner – Giám đốc điều hành của Airways New Zealand là thành viên của Ban Điều hành CANSO từ năm 2019 đã rời khỏi Airways New Zealand vì thế Ban Điều hành CANSO cần bổ sung người thay thế. Do không đủ thời gian theo quy định để bầu thành viên thay thế tại Đại hội, vì vậy tại cuộc họp Ban Điều hành CANSO ngày 14/6/2022 trước khi diễn ra Đại hội AGM 26 của CANSO, trên cơ sở đề xuất giới thiệu của Ủy Ban Điều hành CANSO khu vực Châu Á-Thái Bình dương, Ban Điều hành CANSO đã xem xét và thống nhất lựa chọn ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM làm Thành viên lớn của Ban Điều hành cho đến kỳ Đại hội thường niên năm sau.

Từ khi trở thành thành viên chính thức của CANSO năm 2014, VATM tham gia tích cực vào các hoạt động của CANSO. Hiện nay, VATM có Trưởng Ban Không lưu tham gia là thành viên Nhóm công tác Khai thác và Trưởng Ban An toàn an ninh tham gia là thành viên của Nhóm công tác An toàn của CANSO khu vực.  Cá nhân Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM thông qua các tiếp xúc tại các sự kiện của CANSO đã có nhiều hoạt động tích cực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Như vậy hiện nay khu vực Châu Á Thái Bình dương có 2 đại diện tham gia Ban Điều hành CANSO đó là ông Kok Juan Han, Cục trưởng Cục Hàng không Singapore đồng thời là Chủ tịch Ủy Ban Điều hành CANSO khu vực và ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch của VATM.

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao của VATM tham gia vào Ban Lãnh đạo của một tổ chức quốc tế toàn cầu. Điều này thể hiện sự ghi nhận và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của VATM trong khu vực và năng lực, kinh nghiệm của cá nhân Chủ tịch VATM. Khi lãnh đạo cao nhất của VATM tham gia Ban Điều hành của CANSO, uy tín của VATM sẽ được nâng lên một tầm cao mới trong khu vực.

                                                                                      VPTCT

Danh sách 12 thành viên Ban Điều hành CANSO (CANSO Executive Committee)

 1. Alex Bristol – Giám đốc điều hành, Skyguide
 2. Gabriela Logatto, Chủ tịch – Giám đốc điều hành EANA S.A.
 3. Martin Rolfe, Giám đốc điều hành, NATS
 4. Mohamed Moussa, Tổng Giám đốc ASECNA
 5. Phạm Việt Dũng, Chủ tịch VATM
 6. Hamza Johari, Cục trưởng, Cục HK Tanzania
 7. Kok Juan Han, Cục trưởng, Cục HK Singapore
 8.  Saleh. H. Al Ghamdi, Giám đốc Quản trị rủi ro và tuân thủ, SANS
 9. Michiel Van Dorst, Giám đốc điều hành, LVNL
 10.  Tim Arel, Giám đốc điều hành FAA ATO
 11.  Don Thoma, Giám đốc điều hành, Aireon
 12.  Conor Mullan, Giám đốc điều hành, Think Research Ltd.  

 Theo VATM