VATM đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu năm 2022

VATM đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu năm 2022

13:55 - 04/03/2023

Sáng ngày 01/03/2023, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

THANH NIÊN SKYPEC PHÁT HUY TINH THẦN “ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH” GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Đoàn Thanh niên VATM: “Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và “Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Tổng công ty với đoàn viên thanh niên”
VATM tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Hàng không Việt Nam 2023
Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp năm 2023
Khai mạc Hội thao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ XIII năm 2023

Tại hội nghị, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vinh dự được trao tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Long Biên, thành phố Hà Nội công nhận đạt danh hiệu “Cơ quan, Đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận và chúc mừng các tập thể, cá nhân đã đạt được những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khen thưởng năm 2022 trên địa bàn quận Long Biên. Nhấn mạnh năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, năm kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên (11/2003 - 11/2023), Thành phố tiếp tục triển khai chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành và các địa phương thuộc quận Long Biên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; chú trọng khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Kíp trực điều hành bay tại Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội

Hội nghị đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; trong đó có Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Năm 2022, Tổng công ty đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, bám sát yêu cầu thực tế và đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả trong vùng trời trách nhiệm được giao. Sản lượng điều hành bay đạt hơn 537 nghìn lần chuyến, đạt 122,27% so với kế hoạch năm 2022. Tổng doanh thu đạt 2.606 tỷ đồng, đạt 128,65% so với kế hoạch năm 2022. Nộp ngân sách nhà nước 937 tỷ đồng, đạt 119,94% so với kế hoạch năm 2022. Đồng thời, Tổng công ty thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được đảm bảo và cải thiện so với năm trước. Tổng công ty luôn thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội từ thiện cũng luôn được CB-CNV Tổng công ty nhiệt tình hưởng ứng tham gia đóng góp. Kết quả công tác xã hội, từ thiện đã thực hiện trong năm 2022 là hơn 6.1 tỷ đồng. Mọi hoạt động trong Tổng công ty được tổ chức quản lý chặt chẽ, nội bộ đơn vị cơ bản đoàn kết, thống nhất; các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty.

Phong trào xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá đã đem lại những hiệu quả rõ rệt trên cả phương diện vật chất và tinh thần cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, CNVCLĐ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp công đoàn, sự chung tay vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, văn hóa tiếp tục trở thành một trong các phong trào thi đua sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu đồng thời đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị.