Toàn bộ 21 cảng hàng không đang khai thác của ACV đều đạt ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn của châu Âu đã khẳng định tính hiệu quả, hiệu lực của Hệ thống quản lý an toàn, chất lượng của Tổng công ty đạt theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây như một sự cam kết của ACV đối với công tác đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ tốt nhất tới các đơn vị, khách hàng của ACV.

Tổng giám đốc ACV Vũ Thế Phiệt và ông Lê Sỹ Trung - Tổng giám đốc Công ty TNHH TUV Nord Việt Nam trao chứng nhận “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015” cho 21 cảng hàng không

Phát biểu tại lễ trao chứng nhận ISO 9001:2015, Tổng giám đốc ACV Vũ Thế Phiệt cho biết: “ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã hoàn tất việc tổ chức đánh giá chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Tập đoàn TNHH TUV Nord thực hiện đánh giá tại 21 cảng hàng không trực thuộc và triển khai đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Để nâng cao hơn nữa thương hiệu ACV và công tác đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không, tôi yêu cầu các đơn vị, Ban chức năng và các cảng hàng không tiếp tục vận hành Hệ thống quản lý an toàn, chất lượng dịch vụ tại Tổng công ty và các cảng hàng không theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 và các yêu cầu quy định của ICAO để đáp ứng các yêu cầu về an toàn, chất lượng dịch vụ tại cảng. Các ban chức năng phối hợp, hỗ trợ các cảng hàng không hoàn thiện hệ thống hơn nữa, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý an toàn chất lượng và ngày càng nâng cao công tác đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ tại cảng.

Theo ACV