Lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành

15:43 - 26/03/2024

Khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để kịp thời lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng không đến năm 2030
Xử phạt hành khách nước ngoài hút thuốc trong nhà vệ sinh máy bay
Vietnam Airlines chuẩn bị đón “siêu máy bay” mới phục vụ cao điểm Hè
Đến năm 2030: Sân bay Cà Mau được quy hoạch đón máy bay cỡ lớn
Hàng không châu Âu lên kế hoạch để tránh thêm một mùa Hè hỗn loạn

Sơ đồ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khẩn trương triển khai các công việc cần thiết theo quy định để kịp thời lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, có văn bản tham gia, hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan thực hiện cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đối với các Bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công an trong Công văn số 1900/VPCP-CN.

 

Theo Bộ Giao thông vận tải, Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 thuộc danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg, bao gồm 4 Dự án thành phần; trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay và sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 12/2023/TT-BGTVT và số 28/2023/TT-BGTVT, trong đó giao Cục Hàng không Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ của người có thẩm quyền về lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4.

 

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 9664/BGTVT-KHĐT chấp thuận danh mục dự án ưu tiên đầu tư của Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh mục các dự án tại các Quyết định, bao gồm 11 danh mục dự án: Dự án Đầu tư xây dựng, khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 1, số 2; Dự án Đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1, số 2; Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành của các hãng hàng không số 1, số 2, số 3; Dự án Đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, số 2, số 3, số 4.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 4, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến trình thực hiện. Đến nay, Cục Hàng không Việt Nam đã lập, phê duyệt và phát hành Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư 8/11 dự án./.

Nguồn: (TTXVN/Vietnam+)