Hướng dẫn đăng nhập và tham gia Cuộc thi trực tuyến “VATM - 30 năm xây dựng và phát triển”

Hướng dẫn đăng nhập và tham gia Cuộc thi trực tuyến “VATM - 30 năm xây dựng và phát triển”

11:39 - 27/02/2023

Thông tin người dự thi đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả, xét và trao giải thưởng. 

THANH NIÊN SKYPEC PHÁT HUY TINH THẦN “ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH” GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Đoàn Thanh niên VATM: “Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và “Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Tổng công ty với đoàn viên thanh niên”
VATM tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Hàng không Việt Nam 2023
Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp năm 2023
“VĂN HÓA HỌC TẬP” KẾT HỢP “TƯ DUY VĂN HÓA 5 LÀM” TẠI CHI NHÁNH SKYPEC KHU VỰC MIỀN TRUNG

BƯỚC 1: Truy cập website Cuộc thi tại địa chỉ:

http://cuocthi.vatm30nam.org

BƯỚC 2: Chọn “THAM GIA NGAY”

BƯỚC 3: Điền thông tin ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC vào cả 5 trường thông tin. Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn “TIẾP TỤC”.

1. NHÓM:  Ghi Tên cơ quan, đơn vị (CBCNV thuộc khối cơ quan, ghi: Khối cơ quan Tổng công ty; CNCNV thuộc đơn vị, ghi đầy đủ tên đơn vị: Công ty Quản lý bay miền Bắc, Công ty Quản lý bay miền Trung, Công ty Quản lý bay miền Nam, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay, Trung tâm Quản lý luồng Không lưu, Trung tâm Thông báo Tin tức Hàng không, Trung tâm Khí tượng Hàng không, Trung tâm ĐTHLNV Quản lý bay,Trung tâm phối hợp TKCN Hàng không, Ban QLDA Chuyên ngành Quản lý bay)

2. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: Ghi tên Phòng/Ban đang công tác (ghi đầy đủ, không viết tắt; ví dụ: Phòng Tài chính, Ban Kỹ thuật, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Phòng NOTAM Quốc tế, …)

3. HỌ VÀ TÊN: Ghi đầy đủ Họ và tên (không viết tắt)

4. EMAIL: Ghi email cá nhân (yêu cầu thông tin chính xác)

5. SỐ ĐIỆN THOẠI: Ghi số điện thoại di động cá nhân (yêu cầu thông tin chính xác)

***Lưu ý: Thông tin người dự thi đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả, xét và trao giải thưởng. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với CBCNV có hơn 01 tài khoản hoặc có hơn 01 lần thi hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

BƯỚC 4: Chọn “BẮT ĐẦU LÀM BÀI”.

Lưu ý: Hướng dẫn hiển thị trên màn hình là Hướng dẫn mặc định của Hệ thống, KHÔNG PHẢI HƯỚNG DẪN CỦA CUỘC THI.

BƯỚC 5: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong Bài thi bằng cách tick chọn vào câu trả lời A B C D mà bạn cho là đúng. Và chọn “NỘP BÀI THI” sau khi đã trả lời hết các câu hỏi.

BƯỚC 6: Sau khi chọn “NỘP BÀI THI”, hệ thống sẽ thông báo KẾT QUẢ bài thi và THỜI GIAN làm bài.

Theo VATM