Ngày 18/4/2023, Cảng HKQT Cam Ranh - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với các đơn vị liên quan đưa vào khai thác giai đoạn 3  Dự án Cải tạo, nâng cấp sân đỗ máy bay (quốc tế+ quốc nội) – Cảng HKQT Cam Ranh. Đây là giai đoạn cuối, đánh dấu mốc hoàn thành toàn bộ Dự án Cải tạo, nâng cấp sân đỗ máy bay (QT + QN) – Cảng HKQT Cam Ranh.